Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бистра Спасова Алексова
Адрес
Град: Банкя  1320
Улица/квартал: карта
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90002
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бистра Спасова Алексова Отговорно лице