Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Траколожка експедиция за могилни проучвания
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: бул. Цар Борис вх. III ет. 7 ап. 11 карта
Телефони: (02)952-41-59
Email: kittemp@abv.bg
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92182
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица Липсват записи.