Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ваньо Недков
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Яворов бл. 69 карта
Телефони: +359 2 872 21 28, +359 887 225 462
Email: vnedkov@abv.bg
Url: http://www.vnedkov.business.bg
Тематики
История, Образование, просвета, специално образование, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-194  (Стари кодове: 978-954-8176, 978-954-9462)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваньо Н. Недков Отговорно лице