Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стас и Ко
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Кутловица 29 карта
Факс: +359 2 943 32 15; +359 2 943 32 16
Email: stasiko@stasico.com
Тематики
Градинарство, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-92578  (Стари кодове: 978-954-91481)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Ангелов Бонев Отговорно лице
Десислава Тодорова Лице за контакт Телефони: +359 885 295 737