Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Д-р Иван Богоров"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Оборище 111 карта
Телефони: (02)946-19-32
Факс: (02)946-19-32
Email: bogorov@gbg.bg
Url: http://www.bogorov.com
Тематики
Учебници за СОУ, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-316  (Стари кодове: 978-954-90931, 978-954-90725, 978-954-8166)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Омуртаг Крумов Отговорно лице