Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Д-р Иван Богоров"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 38 карта
Телефони: +359 886 504 809
Email: krumovmalamir@gmail.com
Тематики
Учебници за СОУ, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-316  (Стари кодове: 978-954-90931, 978-954-90725, 978-954-8166)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маламир Омуртагов Крумов Лице за контакт
Омуртаг Крумов Нунов Отговорно лице