Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лексикон
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: ул. Искърско шосе 15 карта
Телефони: +359 2 879 31 16
Url: http://www.lexicon.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-220
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.lexicon.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Антов управител Отговорно лице
Райко Колев Лице за контакт