Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "ФЮТ"
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: жк Дружба 1, бул. Искърско шосе 7, Търговски център Европа, сграда 6 карта
Телефони: +359 2 807 85 80, +359 2 807 85 90
Факс: +359 2 807 85 88
Email: izdatelstvo@fiut.bg
prepress@fiut.bg
Url: http://www.fiut.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Периодични издания, Комикси, Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-270  (Стари кодове: 978-954-625, 978-619-199)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжарници "Фют"
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Атанас Узунов 38, ул. Любен Каравелов 22, ул. Коста Лулчев 10 карта
Телефони: +359 2 971 23 67, +359 2 981 86 11, +359 2 872 34 38
Книжарница Онлайн книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.fiut.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надя Христова Христова Отговорно лице