Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бадер
Адрес
Град: Стамболийски  4210
Улица/квартал: ул. Търговска 7 карта
Телефони: +359 877 278 927
Email: bader77@hotmail.de
Тематики
Поезия, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7597  (Стари кодове: 978-619-91576, 978-619-91054)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бадер Фалх Ал Свете управител Отговорно лице