Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по социални дейности и практики
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 78 ет. 2 карта
Телефони: (02)852-47-13, (02)953-31-47
Email: sapi@sapibg.org
sapi@abv.bg
Url: http://www.sapibg.org
Тематики
Право, Социални грижи, социално осигуряване, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2956  (Стари кодове: 978-954-90306, 978-954-92711)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Нели Людмилова Петрова-Димитрова председател на УС Отговорно лице