Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Проектът ДЪГА
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Дунав 15 карта
Телефони: +359 889 622 141
Email: gekkon@datacom.bg
Тематики
Комикси
Статус
Активен
Кодове 978-954-92997
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сотир Гелев председател на УС Отговорно лице