Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Antida
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: жк Младост, бл. 109 вх. 5 ап. 90 карта
Телефони: (052)511-491
Email: antida.pc@gmail.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90019
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диляна Енчева Антонова управител Отговорно лице