Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГоуФорт Консултинг
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Иван Йончев 3 ап. 16 карта
Телефони: +359 888 025 492
Email: office@goforth.eu
Url: http://www.goforth.eu
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92062
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Захари Юлиев Вълчанов управител Отговорно лице