Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сим Консулт Прес
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 284 вх. Ж ап. офис 8.2 карта
Телефони: +359 888 788 218
Email: literaiko@abv.bg
Url: http://www.literaiko.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7549  (Стари кодове: 978-619-90913, 978-954-92102, 978-954-92961)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.literaiko.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милослава Стойкова управител Отговорно лице