Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сим Консулт Прес
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Река Осъм 2 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 944 69 21
Факс: +359 2 846 43 55
Email: literaiko@abv.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90913  (Стари кодове: 978-954-92102, 978-954-92961)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милослава Стойкова управител Отговорно лице