Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Енчо Найденов
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Стрелбище бл. 112 вх. А карта
Телефони: +359 888 503 626
Email: info@enchonaydenov.com
Url: http://www.enchonaydenov.com
Тематики
Фотография, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-92532
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Енчо Найденов Найденов Отговорно лице