Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Неда Арт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Дунав 42 карта
Телефони: +359 2 983 10 31
Email: nedaadv@abv.bg
Url: http://www.nedaadv.com
Тематики
Изкуство, Икономика, Обществени науки, социология, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8600
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Петрова Кръндева управител Отговорно лице