Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Global Entrepreneurship Monitor Bulgaria Association
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище бл. 10 карта
Email: admin@GEMorg.bg
Url: http://www.GEMorg.bg
Тематики
Икономика, Екология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90724
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мира Кръстева Лице за контакт
Искрен Кръстев Отговорно лице