Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МВИЛ АГЕНЦИЯ
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Ами Буе 10А карта
Телефони: +359 887 933 712
Email: mbliteraryagency@abv.bg
Url: http://www.mbinternationaliteraryagency.com
Тематики
Поезия, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7211
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселка Бадзато управител Отговорно лице