Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Любомъдрие
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: ул. Гео Милев 114 бл. 58 ап. 81 карта
Телефони: (02)870-24-61
Тематики
Философия, История, Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7074  (Стари кодове: 978-954-8334)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Недялкова Бойкикева Отговорно лице