Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ропринт
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: р-н Искър, ул. 5007 1 карта
Телефони: +359 2 973 22 54
Факс: +359 2 973 22 54
Email: office@roprint.bg
Url: http://www.roprint.bg
Тематики
Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91919  (Стари кодове: 978-619-90373)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емил Петков Димитров Отговорно лице
Диана Нинова Лице за контакт