Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на учените - Стара Загора
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: бул. Цар Симеон Велики 140 карта
Телефони: +359 878 106 447
Email: sustz@abv.bg
Url: http://www.sustz.com
Тематики
Селско стопанство, Литература, езикознание, лингвистика, Обществени науки, социология, Медицина, Техника, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-9329
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Васил Стефанов Хаджиилиев председател Отговорно лице