Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИСКОНИ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 107 карта
Телефони: (02)988-85-08
Факс: (02)981-76-19
Email: iskonibg@gmail.com
Url: http://www.iskoni.com
Тематики
Религия и теология, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90227  (Стари кодове: 978-954-92048)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галя Иванова Тодорова управител Отговорно лице