Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Изкуство срещу насилието
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Славянска 29, офис 6 ет. 3 карта
Телефони: (02)479-56-15, 0888 512-120
Email: h.edrin@yahoo.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92724
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Недев Стоянов-Едрин председател на УС Отговорно лице