Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Симана Здравкова Марковска
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Менча Кърничева 13 карта
Телефони: +359 887 912 950
Email: smarkovska@mail.bg
Url: https://manyathetourist.com/
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-91971
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симана Здравкова Марковска Отговорно лице