Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Софийска платформа"
Адрес
Град: София  1301
Улица/квартал: ул. Алабин 34 ет. 3 карта
Email: louisa.slavkova@sofiaplatform.org
Url: http://www.sofiaplatform.org
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90431
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Луиза Славкова Отговорно лице