Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Софийска платформа"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 62 ет. 3 ап. 5 карта
Телефони: +359 878 877 739
Email: office@sofiaplatform.org
Url: http://www.sofiaplatform.org
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-92101  (Стари кодове: 978-619-90431)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Луиза Славкова Отговорно лице