Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 19 вх. Д карта
Телефони: +359 890 230 097
Email: mirela.miteva@2mprint.bg
Url: http://www.2mprint.bg
Тематики
Изкуство, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9411  (Стари кодове: 978-954-90460)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирела Митева Лице за контакт
Любомир Колев Митев управител Отговорно лице