Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "ИНА"
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Гоце Делчев бл. 3-Б вх. А ап. 6 карта
Телефони: +359 899 851 291
Email: ina_magazine@abv.bg
Url: http://www.inapublishing.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Детско-юношеска литература, Книга-игра, Картинна книга
Статус
Активен
Кодове 978-619-7632  (Стари кодове: 978-954-9328)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Колев Цонев управител Отговорно лице