Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПП-Прес
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: ул. Войнишка слава 17 ет. 4 ап. 8 карта
Телефони: 0878 517-981
Email: edjindji@yahoo.fr
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Детско-юношеска литература, Картинна книга
Статус
Активен
Кодове 978-619-159
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Димитрова Джингарова управител Отговорно лице