Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК СКОРПИО
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
П.К.: 1399
Телефони: +359 2 943 75 26
Email: scorpionusus@yahoo.com
Url: http://www.scorpio.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Математика и статистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-792  (Стари кодове: 978-954-90825)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Тодорова Илиева Отговорно лице