Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК СКОРПИО
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул.Мануш войвода 3 карта
Телефони: +359 2 944 27 37
Email: info@scorpio.bg
Url: http://www.scorpio.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Детско-юношеска литература, Математика и статистика, Медицина, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-260  (Стари кодове: 978-954-90825, 978-954-792)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Тодорова Илиева Отговорно лице