Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Евроинформ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Славянска 19 карта
Email: translations@euroinformbg.com
Url: http://www.euroinformbg.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90364
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Русимова управител Отговорно лице