Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Информа принт
Адрес
Град: Бургас  8008
Улица/квартал: ул. Транспортна карта
Телефони: +359 888 427 416
Email: informa_print@abv.bg
Url: http://www.informaprint.com
Тематики
Поезия, Енциклопедии, справочници, речници, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7725  (Стари кодове: 978-619-7252, 978-954-92260, 978-954-8468)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Георги Калоянов Калоянов изп. директор Отговорно лице
Людмила Аначкова Лице за контакт