Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Авитохол - Иво Андровски
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Стефан Караджа, ул. Лясковец бл. 151 карта
Телефони: +359 877 845 883
Email: ivoandrovski@abv.bg
Тематики
Поезия, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90716  (Стари кодове: 978-954-92208)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Петков Андровски управител Отговорно лице