Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ерове
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 8 ет. 5 ап. офис 2 карта
Телефони: +359 988 722 902
Email: publisher@erove.eu
Url: http://www.erove.eu
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7736  (Стари кодове: 978-619-7313)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Цветелинов Станчев управител Отговорно лице