Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БОЛИД
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: ул. Искърско шосе 19 карта
Телефони: (02)978-83-44; 973-42-16
Факс: 978-11-61
Email: bolidbg@yahoo.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-612
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Велесов Захариев Отговорно лице