Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Bulgarian Comparative Education Society
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: бул. Шипченски проход 69-А карта
Телефони: +359 944 98 47;+359 888 549 444
Факс: +359 944 98 47
Email: nicolaip@bgcell.net
bces.conference@bgcell.net
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7326  (Стари кодове: 978-954-92908)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Борисов Попов председател на УС Отговорно лице