Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Bulstrike Vision Ltd.
Адрес
Град: София  1632
Улица/квартал: жк Овча купел 414 ет. 4 ап. 9 карта
Телефони: 0888/739-972
Email: bsvision@mail.bg
Тематики
Фотография, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91722
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1632
Улица/квартал: жк Овча купел 414 ет. 4 ап. 9 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деница Сергиева Киркова управител Отговорно лице