Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стикс
Адрес
Град: Казанлък  6100
Улица/квартал: ул. Св. св. Кирил и Методий 4 ап. 2 карта
Телефони: +359 431 643 67
Email: stiksimonida@gmail.com
Url: http://www.stiksimonida.com
Тематики
Поезия, История, Художествена литература
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-91174  (Стари кодове: 978-954-92049, 978-954-91106)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дора Петрова Лице за контакт
Станчо Драгиев Станчев управител Отговорно лице