Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИТУС 98
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 38 вх. А карта
Телефони: +359 2 989 62 14
Факс: +359 2 980 37 81
Email: itus@abv.bg
Url: http://www.arhstroibg.com
Тематики
Периодични издания, Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-619-90619  (Стари кодове: 978-954-91061)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кънчо Асенов Кръстев управител Отговорно лице