Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за социални ценности и структури "Иван Хаджийски"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Джеймс Баучер 23 карта
Телефони: (02)969-43-35, (02)969-43-36
Email: office@inso.bg
Url: http://www.inso.bg
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-954-91428
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Петър-Емил Иванов Митев председател на УС Отговорно лице