Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Държавен куклен театър - Пловдив
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Хр. Г. Данов 14 карта
Телефони: +359 32 631 147
Email: pptheatre@abv.bg
Url: http://www.pptheatre.com
Тематики
История, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90781
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктор Димитров Бойчев Отговорно лице