Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Албатрос
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 113 А карта
Телефони: (02)778-107
Email: albi1@bgnet.bg
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за ВУЗ, Криминална литература, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-751  (Стари кодове: 978-954-8555)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Христов Отговорно лице