Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Б енд Б КОНСУЛТ
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Войнишка 3 ет. 3 ап. 12 карта
Телефони: +359 52 390 350
Факс: +359 52 311 133
Email: bbconsult@mail.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-954-91952
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Войнишка 3 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бисер Павлов Николов управител Отговорно лице