Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тита-Консулт
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Джеймс Баучер 5А карта
Телефони: +359 2 964 09 50
Факс: +359 2 964 09 50
Email: office@thetaconsult.com
t.tomova@thetaconsult.com
Url: http://www.thetaconsult.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Техника, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-954-9381  (Стари кодове: 978-954-90643)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветан Иванов Андреев управител Отговорно лице
Таня Радиева Томова Лице за контакт