Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екрие
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Иван Сусанин 50 вх. З ет. 3 ап. 7 карта
Телефони: + 359 899 200 345
Email: ecrierbg@mail.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7507
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галина Попова Лице за контакт
Йордан Георгиев Попов Отговорно лице