Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сепа-Инфома
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 125 бл. 5 карта
Телефони: +359 2 872 74 96
Email: sepa_infoma@abv.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7553  (Стари кодове: 978-619-90845, 978-954-92599, 978-954-90108)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калин Семерджиев управител Отговорно лице Телефони: +359 888 415 109