Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за образователни политики "Архимед и Диоген"
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Крум Попов 64 вх. Г ет. 4 ап. 60 карта
Телефони: +359 2 963 28 90
Факс: +359 2 963 28 90
Тематики
Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7271
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Паскалев управител Отговорно лице
Лидия Мишева Лице за контакт