Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Доцео
Адрес
Град: София  1335
Улица/квартал: жк Люлин, бл.107 вх. А карта
Телефони: 0898-599-390
Email: d.ilieva@otgovori.info
Url: http://edu.otgovori.info
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-954-92850
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
София Евстатиева Георгиева управител Отговорно лице