Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща Азбукиведи
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Кораб планина 54 карта
Телефони: +359 888 975 886
Email: azbukivedibg@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7601  (Стари кодове: 978-619-91467)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лариса Анатолиевна Кузнецова управител Отговорно лице