Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
STEF92 Technology
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: бул. Александър Малинов 51 вх. Б ет. 4 ап. офис В5 карта
Телефони: +359 2 405 18 41
Факс: +359 2 874 10 88
Email: office@stef92.com
Url: http://www.stef92.com
Тематики
Геология, Екология, Тежка промишленост
Статус
Активен
Кодове 978-619-7603  (Стари кодове: 978-619-7105, 978-619-7408, 978-954-91818)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Иванов Сяров управител Отговорно лице