Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РААБЕ България
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Гоце Делчев, бул. Тодор Каблешков 24 карта
Телефони: +359 879 545 426
Факс: +359 2 974 17 96
Email: office@raabebg.com
Url: http://www.raabebg.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-256  (Стари кодове: 978-954-9619, 978-619-7315)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.pedagozi.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Цветкова управител Отговорно лице
Светослав Иванов Лице за контакт