Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: р-н Триадица, ул. Три уши 6 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 988 24 13
Факс: +359 2 980 48 81
Email: info@abird.info
Url: http://www.abird.info
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-91331
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Илчева Пеева Отговорно лице